User Tools

Site Tools


public:disclaimer

Table of Contents

Disclaimer

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van Safenotes op eigen risico is en dat Safenotes in de huidige staat (“as is”) wordt geleverd zonder enige garantie. Uw gebruik van Safenotes is op eigen verantwoordelijkheid en risico en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of ander apparaat of gegevensverlies als gevolg van dergelijk gebruik. Octet wijst verder alle garanties, voorwaarden en bepalingen van de hand, impliciet of expliciet, inclusief maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties en mogelijkheden tot verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmakendheid. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Octet niet aansprakelijk is volgens enige aansprakelijkheidstheorie voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, morele of vervolgschade die u ondervindt, inclusief gegevensverlies, ongeacht of Octet op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijk verlies.

Credits

Safenotes maakt gebruik van de open source cryptographic library SpongyCastle. Dit is een Android port van de bekende Bouncy Castle software. De licentie overeenkomst luidt als volgt:

License

Copyright © 2000 - 2017 The Legion of the Bouncy Castle Inc. (https://www.bouncycastle.org)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

public/disclaimer.txt · Last modified: 05-12-2017 10:52 (external edit)