User Tools

Site Tools


public:menukeuzes

Table of Contents

Menukeuzes

Notitielijst

De menu vensters hieronder zijn weergegeven in themakleur “Licht”.

Dit zijn de menukeuzes in de Notitielijst.

Nieuwe notitie

Hiermee wordt een nieuwe notitie aangemaakt. Zie het onderdeel Notitie voor meer uitleg.

Zoek notitie

Hiermee kun je in alle notities zoeken naar een bepaalde (deel van een-) tekst. Je kunt aangeven of je alleen in de titels wilt zoeken, alleen in de notitieteks of in beide. Daarna worden de notities getoond waar het zoekargument in voorkomt.

Sorteer de lijst

Hiermee kan de notitielijst gesorteerd worden. Een submenu wordt getoond met daarin de sorteermogelijkheden:

  • Titel
  • Datum aanmaak
  • Datum wijziging

na aanklikken wordt de lijst op de gevraagde wijze gesorteerd. Door nogmaals dezelfde keuze aan te klikken wordt de lijst op hetzelfde argument gesorteerd, maar dan omgekeerd.

Import/Export

De import/export opties. Hiermee wordt een submenu geopend waarin gekozen kan worden voor:

  • Exporteer notities
  • Importeer notities
  • Verzend notities

Exporteer notities

Bij het exporteren wordt gevraagd om een bestandsnaam (standaard is ingevuld Safenotes_export). Bestaat er reeds een bestand met die naam dat wordt er in rood een waarschuwing getoond. Vervolgens moet een wachtwoord worden ingetoetst. Afhankelijk van de instelling in Voorkeuren moet dit wachtwoord een bepaalde sterkte hebben, anders wordt het niet geaccepteerd. Vervolgens moet ter controle hetzelfde wachtwoord nogmaals worden ingetoetst. De export vindt plaats met het aantal sleutel-iteraties dat is ingesteld in voorkeursinstellingen..

Importeer notities

Er wordt een overzicht getoond van de standaard import/export directory. Staat het import bestand elders, dan kun je daarheen navigeren door eerst op de bovenste map icoon te klikken. Het gewenste import bestand moet worden geselecteerd, dit wordt vervolgens aangegeven met een Vink teken. Daarna moet het wachtwoord voor dit betreffende exportbestand worden opgegeven. De import vindt plaats met het aantal sleutel-iteraties dat is ingesteld in voorkeursinstellingen..

Verzend notities

Voordat notities verzonden kunnen worden (per e-mail) moeten ze eerst geëxporteerd worden met de keuze Exporteer notities hierboven. Aangezien de notities versleuteld zijn kunnen ze zonder bezwaar per mail verzonden worden. Kies voor de veiligheid wel een hoog aantal sleutel-iteraties in voorkeursinstellingen., aangezien je de notities buiten je veilige zone stuurt.

Wijzig wachtwoord

Hiermee kun je je wachtwoord wijzigen. De vereiste sterkte kun je opgeven in voorkeursinstellingen.

Voorkeuren

Zie hiervoor het hoofstuk voorkeursinstellingen..

Notitie

Verwijder notitie

Hiermee wordt de huidige notitie verwijderd. Verwijderen kan ook door in de notitielijst lang te drukken op een notitie

Wijzig lettertype

Hiermee kan het lettertype en de lettergrootte voor de huidige notitie aangepast worden. Dit kan erg handig zijn als de notitie bijvoorbeeld erg veel gegevens bevat die anders niet op het scherm passen. Ook kan bij een volledig uit tekst bestaande notitie bijvoorbeeld een proportioneel lettertype gekozen worden. Alle wijzigingen worden meteen getoond.

Verzend notitie

Uw standaard e-mail programma kan geopend worden en de tekst van de huidige notitie wordt daar onversleuteld in opgenomen. Dit is dus een onbeveiligde verzendmethode.

Annuleren

Deze keuze wordt pas actief als er iets in de notitie gewijzigd is. Annuleren breekt het wijzigen van de huidige notitie af en slaat niets op.

public/menukeuzes.txt · Last modified: 05-12-2017 10:52 (external edit)